Nội thất trường học KinderWorld

Danh mục nội thất sử dụng cho hệ thống trường học Quốc té Pegasus tại Đà Nẵng. 

Bàn ghế học sinh

Bàn học

Bàn ghế phòng ăn

Bàn thư viện Mẫu ghế

 

Tủ - Giá - Kệ trong phòng học

Giá sách

Giá sách

Tủ đựng đồ phòng học

Giá thư viện

Kệ đồ chơi

Tủ đựng đồ học sinh

 

Tủ - Hộc di động
tủ giáo viên
   

 

Tủ tài liệu - Bàn ghế làm việc

 

Quay lại