Work & wonders Office

Thiết kế nội thất văn phòng Work Wonders Office

Thông tin dự án 

Location: No.202 Lot C D5 Building, Tran Thai Tong str, Cau Giay Dist - Ha Noi City

Area: 350sqm

Designer:Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng  Work Wonders

Seventeen Saloon Hotel

Thiết kế khách sạn Seventeen Saloon Hotel

Thông tin dự án thiết kế nội thất khách sạn

Location: Z72 Tran Hung Dao - Da Nang City

Designer:Keydesigns

Hình ảnh thiết kế khách sạn

Joma Bakery Cafe

Thiết kế quán Cafe Joma Bakery Cafe

Thông tin dự án

Location: 43 To Ngoc Van, Tay Ho, Hanoi.

Location: 22 Ly Quoc Su, Hoan Kiem, Hanoi

Location: 21 Dien Bien Phu, Ba Dinh, Hanoi.

Designer: Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế quán cafe Joma Bakery

Vietnamobile Shop chain North area

Thiết kế cửa hàng Vietnamobile Shop chain North area

Hình ảnh dự án thiết kế shop Vietnamobile

K&L Vinaco Office

Dự án thiết kế văn phòng K&L Vinaco Office

Work & Wonders rất hân hanh được là đơn vị thiết kế văn phòng và thi công văn phòng K&L Vinaco Office

Thông tin dự án

Location: K & L Building, No. 46A Resettlement Area LK19A LK19B, X7, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi.

Area: 1500sqm

Designer:Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng dự án Vinaco

Ingenico Office

Dự án thiết kế thi công nội thất văn phòng Ingenico Office

Thông tin dự án thiết kế văn phòng

Location: 11th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi

Area: 200sqm

Location: Room 708, Zen Plaza Building Tran Hung Dao, Ho Chi Minh City

Area: 100sqm

Designer:Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng

Sika Office

Thiết kế văn phòng SIKA Office

Location: 7th Floor, 57 Quang Trung, Hai Ba Trung Dist, Hanoi City

Area: 450sqm

Designer:Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng dự án SIKA Office

Viettel Network

Thiết kế nội thất văn phòng, thi công văn phòng Viettel Network  

Location: Thai Binh Building, Duy Tan Str. Cau Giay Dist. Hanoi City

Area: 1500sqm 

Location: 30a Pham Hong Thai Building, Truc Bach Str. Hanoi City

Area: 7000sqm

Location: Viettel depot, Thach Hoa, Thach That Dist. Hanoi City
Area: 800sqm

Location: Vien Thong Warehouse, VISAT Station, Tay Son Dist. Hanoi City

Area: 700sqm

Designer:Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng Viettel Network

Aviation Logistics Joint Stock Company ALS

Thiết kế nội thất văn phòng Aviation Logistics Joint Stock Company ALS

Location: ALS Cargo Terminal, Noi Bai International Airport, Phu Minh Commune, Soc Son District, Hanoi

Designer:Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng ALS

Golden Victory Vietnam., Ltd

Thiết  kế nội thất văn phòng làm việc công ty Golden Victory Vietnam., Ltd

Location: Dong Ky Village, Nghia Minh Commune, Nghia Hung District, Nam Dinh Province

Area: 700sqm

Designer: Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng Golden Victory Vietnam

Quay lại