UM10 5218

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Vernee 

Mã sản phẩm: UM10 5218

Kích thước ( L x W): 5200x1800x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM10 3818

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Vernee 

Mã sản phẩm: UM10 3818

Kích thước ( L x W): 3800x1800x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM9 5618

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Vernee

Mã sản phẩm: UM9 5618

Kích thước ( L x W): 5600x1800x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM8 5616

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Laminate - Vernee 

Mã sản phẩm: UM8 5616

Kích thước ( L x W): 5600x1600x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM8 4216

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Laminate - Vernee 

Mã sản phẩm: UM8 4216

Kích thước ( L x W): 4200x1600x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM8 3516

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Laminate - Vernee 

Mã sản phẩm: UM8 3516

Kích thước ( L x W): 3500x1600x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM7 5615

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Laminate - Vernee 

Mã sản phẩm: UM7 5615

Kích thước ( L x W): 5600x1500x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM7 4215

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Laminate - Vernee 

Mã sản phẩm: UM7 4215

Kích thước ( L x W): 4200x1500x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM7 3515

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Laminate - Vernee 

Mã sản phẩm: UM7 3515

Kích thước ( L x W): 3500x1500x750 

Hình ảnh sản phẩm:

UM7 2815

Bàn họp chữ nhật - chất liệu Laminate - Vernee 

Mã sản phẩm: UM7 2815

Kích thước ( L x W): 2800x1500x750 

Hình ảnh sản phẩm: