Tủ tài liệu (SC-03)

Giá sản phẩm: Liên hệ
 Đặt Hàng

Mô tả sản phẩm :

Tủ locker

Đặt tính sản phẩm :


Tủ Locker là 1 khối gồm 9 khoang, mỗi khoang có cảnh gỗ đóng mở có khóa.


Quay lại