Vinapipe Việt Nam


THIẾT KẾ VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ống thép Việt Nam (Liên doanh Việt Nam - Hàn Quốc)

Địa chỉ dự án: Km9 - P. Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng - Việt Nam


Quay lại