Sam Sung SDS GSCL Việt Nam


Thiết kế văn phòng và thi công nội thất Văn phòng Sam Sung Việt Nam
Chủ đầu tư: Sam Sung SDS GSCL Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà ANS - Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh - Việt 


Quay lại