ESQUEL Việt Nam


Thiết kế thi công nội thất văn phòng Nhà máy may ESQUEL Việt Nam - Hòa Bình

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lương Sơn - Hòa Bình

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc ESQUEL Việt Nam - Hòa Bình

Hình ảnh thiết kế văn phòng làm việc Esquel Group


Quay lại