Jas Việt Nam


Dự án thiết kế văn phòng và thi công văn phòng Jas Sài Gòn

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Jas Việt Nam

Địa chỉ: Building SISC - Tp HCM - Viêt Nam

Diện tích thi công: 203m2


Quay lại