Fujitsu Việt Nam


 

Địa chỉ: Tần 24 Tòa nhà Keangnam - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam

Hoàn thiện: 29/01/2015