Công ty Máy tính CMS


Địa chỉ: Tầng 13 Toà nhà CMC (sau đây gọi tắt là Toà nhà), Lô C1A, Cụm SXTTCN & CNN Cầu Giấy - Hà Nội
Đầu tư: CÔNG TY MÁY TÍNH CMS
Diện tích thi công: 450m2
Thời gian thi công: 30 ngày

 


Quay lại