PVC-IMICO LAND


Địa chỉ: 59 Trần Quốc Toản, Hà Nội
Đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO
Diện tích thi công: 200m2
Thời gian thi công: 15 ngày


Quay lại