Hưng Hải Group


Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG HẢI

Địa chỉ: 69 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà nội

Diện tích: 1000m2

Thời gian thi công: 40 ngày.


Quay lại