Ajinomoto Việt Nam


Địa chỉ: Tầng 9 & tầng 10 toà nhà King, số 7 Chùa Bộc, Hà Nội
CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM
Diện tích thi công: 500m2
Thời gian thi công: 35 ngày


Quay lại