Behn Meyer Vietnam Co., Ltd


Thiết kế văn phòng công ty Behn Meyer Vietnam   Co., Ltd

Location: No.36, Street No.6, Vietnam - Singapore Industrial Zone , Phu An - Thuan An - Binh Duong

Area: 900sqm

Designer: Work&Wonders

Executing: Work&Wonders

Hình ảnh thiết kế văn phòng dự án BM


Quay lại